embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnoza psychologiczna dziecka w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnoza psychologiczna dziecka to kompleksowe badanie psychologiczne, które określa możliwości jego rozwoju, zachowań, trudności w funkcjonowaniu w szkole oraz komunikowaniu się z rówieśnikami i rodziną. Celem przeprowadzenia diagnozy psychologicznej jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie problemy sygnalizuje dziecko swoim zachowaniem. Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka, która opiera się na rozmowach z dzieckiem, wywiadzie z rodzicami oraz testach psychologicznych, pozwala skutecznie zaplanować odpowiednią formę pomocy.

W jakim celu przeprowadza się diagnozę psychologiczną dziecka?

Diagnoza psychologiczna to badanie specyfiki funkcjonowania różnych mechanizmów psychicznych dzieci. Dzięki takiemu badaniu rodzic może poznać:

  • poziom funkcjonowania intelektualnego oraz określenie zdolności motorycznych, percepcyjnych;
  • osobowość swojego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego;
  • trudności emocjonalne;
  • trudności w funkcjonowaniu;
  • specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

W zależności od efektu przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dziecka, możemy uzyskać:

  • opinię;
  • objęcie dziecka i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Przebieg badania

Badanie odbywa się w formie kilku spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicem. Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat dziecka i określana jest procedura co do ilości spotkań i testów, które powinny być przeprowadzone w celu odpowiedzi na pytania stawiane przez rodzica. Następnie umawiane jest spotkanie/spotkania psychologa z dzieckiem i przeprowadzane jest badanie i odpowiednie testy psychologiczne. Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie z rodzicem, omówienie problemu i wyników uzyskanych w testach.

Formularz zgłoszenia

Top