embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Mediacje rozwodowe

Mediacje rozwodowe

Mediacje rozwodowe w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Mediacje rozwodowe
Mediacje rozwodowe w Bolesławcu

W sytuacji rozwodu (separacji) jest wiele kwestii do rozstrzygnięcia np. podział majątku, forma zobowiązań finansowych, sposobu użytkowania mieszkania, opłat oraz opieka nad dziećmi. Warto podjąć próby samodzielnego porozumienia (znamy swoje potrzeby, możliwości). Jeśli małżonkowie nie są w stanie dogadać się, zdecyduje za nich sąd. Mediacje rozwodowe obejmują zarówno mediacje par w trakcie rozwodu, jak też przed i po nim.

Czym są mediacje rozwodowe?

Mediacje mają na celu rozwiązanie sporów w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Okazują się one niezwykle pomocne właśnie w przypadku rozwodu, ponieważ pojawia się wtedy wiele spornych kwestii do ustalenia. Mediacje odbywają się w obecności bezstronnej osoby trzeciej – mediatora, który pomaga stronom w dojściu do porozumienia w kwestiach spornych. Podczas mediacji rozwodowych kładzie się nacisk na czas teraźniejszy i przyszły, nie analizuje się tego, co już było.

Rozwód to szczególnie trudna i stresująca sytuacja, gdyż wymaga uporządkowania wielu problemów. Często okoliczności zmuszają do ustalenia opieki nad dzieckiem, wysokości alimentów czy podział majątku. Spory występują nie tylko w trakcie samego rozwodu. Niesatysfakcjonujące postanowienia sądu mogą stać się przyczyną długotrwałych kłótni i sprzeciwów wobec narzuconych rozwiązań.

Zalety mediacji rozwodowych:

  • uniknięcie niepotrzebnych kosztów wynikających z ciągnących się miesiącami sprawami sądowymi,
  • uniknięcie niepotrzebnych walk i sporów w sądzie,
  • wypracowanie trwałego porozumienia,
  • stworzenie odpowiednich warunków dobrej komunikacji,
  • mniej dodatkowych napięć i stresów przysporzonych dzieciom,
  • znalezienie rozwiązań korzystnych dla obu stron,
  • poufność i dyskrecja,
  • większa szansa na rozwiązywanie konfliktów w przyszłości.

Formularz zgłoszenia

Top