embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Oferta dla dzieci

Oferta dla dzieci

Dysponujemy specjalistycznym zespołem psychologów i pedagogów, którzy udzielają pomocy i wsparcia dzieciom oraz rodzicom. Jesteśmy przekonani o tym, że najbardziej skuteczną formą pracy jest współpraca i partnerstwo. Działamy w takich obszarach funkcjonowania dziecka, jak: rodzina, szkoła, środowisko. Oferujemy profesjonalną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie:

  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci;
  • znalezienia przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych;
  • rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią);
  • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych;
  • rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Zapoznaj się z szczegółową ofertą poradni:

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza dysleksji i dysortografii

Diagnoza psychologiczna dziecka

Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna

 

Top