embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Oferta dla dzieci / Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Ocena rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Diagnoza gotowości szkolnej
Diagnoza gotowości szkolnej w Bolesławcu

Szczególnie istotna dla dziecka w wieku sześciu lat jest gotowość na pierwszą ważną zmianę w życiu, tj. przejście ze statusu przedszkolaka do statusu ucznia. Prowadzimy wieloaspektowe badanie rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat pod kątem określenia poziomu rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego, zwane jako diagnoza gotowości szkolnej, która określa przygotowanie dziecka do realizacji obowiązków, jakie stawia szkoła.

Tak więc:

 • Czy zastanawialiście się Państwo jak ułatwić dziecku start w szkole?
 • Jak sprawić, aby nauka będąca w wieku szkolnym podstawową formą aktywności dziecka przychodziła z łatwością?
 • Co jest powodem, że jedne dzieci z radością chodzą do szkoły wiedząc, że mają tam możliwość odniesienia sukcesu, a inne od początku traktują szkołę jak zło konieczne? Oby Państwa dziecko nigdy nie należało do tej drugiej grupy!

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych (u ok. 20% dzieci) stanowią specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania, określane mianem dysleksji rozwojowej. To, czy u dziecka mogą wystąpić trudności dyslektyczne, można z dużym prawdopodobieństwem ocenić już w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej. Warunkiem jest obserwacja dziecka w codziennym życiu w szczególności w sytuacjach związanych z zabawą i samoobsługą. Już na etapie przedszkola ujawnić się mogą zakłócenia rozwoju funkcji ważnych w momencie podjęcia nauki szkolnej.

Dlatego rodzice powinni zwrócić uwagę na:

 • Rozwój mowy dziecka;
 • Kształtowanie się sprawności ruchowej, a zwłaszcza manualnej;
 • Zdolność do skupienia uwagi na działaniu;
 • Wrażliwość słuchową, czyli umiejętność wyróżniania różnych dźwięków z otoczenia;
 • Zamiłowanie do zabaw angażujących funkcje wzrokowe dziecka, czyli klocki, układanki, puzzle;
 • Postępy w samoobsłudze (zapinanie guzików, wiązanie kokardek).

Stwierdzenia, które pozwolą orientacyjnie ocenić, czy dziecko należy do grupy dzieci „ryzyka dysleksji”, a tym samym czy sprosta wymaganiom szkolnym już na starcie:

 • Dziecko nie lubi rysować i kolorować, słabo posługuje się nożyczkami. Jego prace plastyczne sprawiają wrażenie niestarannych;
 • Dziecko jest oburęczne, trzyma ołówek, czy długopis raz w jednej raz w drugiej ręce;
 • Dziecko ma wadę wymowy;
 • Dziecko przekręca wyrazy (mówi np. kraktor), popełnia błędy gramatyczne;
 • Ma problem z zapamiętaniem piosenek, wierszyków, nazw miesięcy, dni tygodnia itp.;
 • Dziecko nie lubi zabaw ruchowych, niechętnie bawi się piłką;
 • Trudności sprawiają mu wszelkie klocki, układanki, puzzle;
 • Ma kłopot z poprawnym pokazaniem swojej lewej i prawej ręki;
 • Trudno mu zapinać guziki, wiązać sznurowadła, dlatego na przykład nosi obuwie na „rzepy”;
 • Ma kłopot w skoncentrowaniu się, łatwo się rozprasza;
 • Nie zawsze poprawnie wykonuje złożone polecenia słowne, ponieważ ma trudności z ich dokładnym zapamiętaniem.

Co więcej, jeżeli podczas pierwszych prób pisania i czytania zaobserwujemy, że dziecko:

 • Źle trzyma długopis;
 • Nie zawsze pisze od strony lewej do prawej;
 • Ma kłopoty podczas wyróżniania głosek i sylab w wyrazach;
 • Nie słyszy różnicy w słowach podobnych np. kura – góra, buty – budy;
 • Ma trudności z dokładnym odwzorowywaniem prostych szlaczków;
 • Pisze w sposób zwierciadlany.

Powinno to stanowić sygnał do wizyty w poradni psychologicznej, celem zasięgnięcia konsultacji i dokonania diagnozy gotowości szkolnej pod kątem dojrzałości szkolnej dziecka.

Wczesne rozpoznanie, a co się z tym wiąże fachowa pomoc, pozwoli wyrównać ewentualne opóźnienia rozwojowe. Pozytywna diagnoza gotowości szkolnej nie tylko wskaże przyczyny trudności, określi również mocne strony dziecka, a więc zdolności, które mogą być w przyszłości rozwijane odpowiednio ukierunkowanym kształceniem.

Wiek 5-6 dzieck to najlepszy okres rozwojowy, w którym wcześnie zdiagnozowane opóźnienia w zakresie funkcji ważnych przy podejmowaniu nauki daje się na ogół szybko usunąć. Praca z dzieckiem ma formę zabawową i niejednokrotnie może być prowadzona przez rodziców w domu. Wizyta w poradni psychologicznej daje więc szansę na wszechstronne badanie możliwości dziecka i rozpoczęcie ewentualnych działań terapeutycznych, pozwalających na wkroczenie w nowy etap aktywności (tzw. szkolny) z pozytywnym nastawieniem, a więc bez lęków i obaw.

Przebieg procesu diagnostycznego:

Pierwsze spotkanie z pedagogiem – badanie dziecka
Drugie spotkanie z psychologiem– badanie dziecka

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły – w tym opinie dotyczące odroczenia lub przyspieszenia realizacji obowiązku szkolnego.

Co należy przygotować przed badaniem?

Na badanie prosimy o zabranie ze sobą:

 • opinię dziecka ze szkoły (dlaczego zostało skierowane do poradni);
 • numer PESEL dziecka;
 • prace i zeszyt dziecka (rysunki, zeszyt z pierwszymi literkami);
 • okulary (jeżeli dziecko je nosi lub powinno nosić).

Formularz zgłoszenia

Top