embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Rodzina odgrywa najważniejszą rolę w życiu człowieka. Ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości, systemu wartości, poglądów i stylu życia. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją kwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest w takich przypadkach niezbędna.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemocą w rodzinie określamy „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody” U. Nowakowska.

Rodzaje przemocy w rodzinie:

  1. Przemoc fizyczna – objawia się zadawaniem ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej stanu zdrowia lub pozbawienie ją życia.
  2. Przemoc seksualna –zachowania zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
  3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary,
    wzbudzanie w niej strachu i negatywnych emocji.
  4. Zaniedbanie – to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Uwierz w siebie! Jak budować poczucie własnej wartości – warsztaty

Celem warsztatów jest identyfikacja barier oraz czynników stymulujących pewność siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zapoznanie się z technikami podnoszenia pewności siebie. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą wzmocnić samoakceptacje oraz poczucie własnej wartości.

Być asertywnym – co to dla mnie znaczy?

Celem warsztatów jest nauka własnych zasobów asertywności, trening wyrażania swoich opinii w sposób stanowczy, a zarazem łagodny, za pomocą głosu i ciała rozwój zdolności ekspresji emocji i potrzeb oraz pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z innymi ludźmi.

Formularz zgłoszenia

Top