embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Szkoła dla rodziców i wychowawców
Szkoła dla rodziców i wychowawców w Bolesławcu

Czym jest ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”?

Szkoła dla rodziców i wychowawców to ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych autorstwa J.Sakowskiej. Opracowany został w oparciu o koncepcję T.Gordona ,,Wychowanie bez porażek” i metodę A.Faber, E. Mezlish, autorek książki z cyklu ,”Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Udział w programie daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci. Zajęcia są oparte na aktywnym udziale w ćwiczeniach, umożliwiających spojrzenie na problemy dziecka z jego perspektywy. Umożliwiają wnikliwe poznanie i rozumienie zachowań dziecka. Dają możliwość identyfikacji z problemami i obawami innych rodziców, którzy mają ten sam cel, jakim jest dobro dziecka.

Szkoła dla Rodziców adresowana jest do osób, które chcą lepiej komunikować się z własnymi dziećmi, kształtować poprawne relacje, oparte na akceptacji, szacunku i zaufaniu.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców to: ,,Wychowywać, kochać i wymagać”.

Zajęcia prowadzone są:

 • w formie warsztatowej, w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • w grupach nie większych niż 15 osób.

Prowadząca: mgr Dorota Skorupa – pedagog, terapeuta

Celem Szkoły dla Rodziców jest:

 • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
 • nauka umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • budowanie silnej więzi między rodzicami i dziećmi,
 • zdobywanie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów,
 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi,
 • refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi,
 • wymiana doświadczeń.

Tematyka zajęć:

 1. Poznanie, kontakt, integracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające.
 2. Granice w wychowaniu. Konieczność stawiania granic w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
 3. Uczucia – część I. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić.
 4. Uczucia – część II. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami. Jak sprawić, by dziecko robiło to, czego od niego oczekuję?
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy.
 6. Kary i konsekwencja w wychowaniu. Kary, które uczą i wychowują oraz te, które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać?
 7. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 8. Zachęcanie do samodzielności.
 9. Pomocna pochwała i zachęta. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie?
 10. Role w rodzinie – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 11. Podsumowanie i zakończenie.

Program obejmuje 10 spotkań po 3-4 godziny (w zależności od potrzeb i problemów).

Co możemy zyskać poprzez udział w programie?

 • nabycie umiejętności stawiania granic w kontaktach z dziećmi,
 • zmianę postaw wychowawczych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów z dziećmi metodą bez porażek,
 • umiejętność konstruktywnego stosowania kar i pochwał,
 • umiejętność wychowywania dziecka do samodzielności.

Formularz zgłoszenia

Top